You Are here: Home

19 -February -2019

Добре дошли в Канторите!

 

 

Kantorite.bg е тясно специализиран юридически офис в гр.Пловдив, който работи професионално в областта на гражданското право - в частност търговско право, облигационно право, картелно право, финансово право, вещно право, интелектуална собственостКантората има за цел консултирането на широк кръг от клиенти, търговци и потребители, на които да бъдат предоставени възможно най-адекватните юридически съвети, касаещи конкретен специфичен правен проблем. 

Основните области на правото, в които екипът на Кantorite.bg е фокусирал своя консултански потенциал са:

•             Търговско право, договорно право, деликтно право, банково право.

•             Дружествено право.

•             Конкурентно право и обществени поръчки.

•             Интелектуална собственост.

•             Международно частно право. Чуждестранни инвестиции.

•             Вещно право и други инвестиции.

•             Правни и счетоводни анализи. Данъчно право и консултиране.

•             Изпълнителен процес.

Екипът на Kantorite.bg е насочен към предоставяне на висококачествени юридически услуги на български и чуждестранни фирми, инвеститори, търговци и клонове на фирми, които желаят по-пълно да осъществят търговските си интереси, като получат една правилна и коректна информация за правата си в областта на търговското право

Адвокатите на Kantorite.bg са изградили добри практики по предоставяне на квалифицирани юридически ставища и правни консултации на българските и чуждестранни инвеститори в различни сфери на правото като: учредяване на местни търговски дружества и такива с чуждестранно участие и вписването им в Търговския регистър, регистрация на търговски представителства и клон на чуждестранно юридически лице, процесуално представителство в съда по търговски спорове, консултации относно избягване на двойното данъчно облагане, както и пълно юридическо обслужване на търговската дейност на чуждестранните инвеститори в България.

Екипът на Kantorite.bg предлага висококвалифицирана правна помощ при осъществяване на процедурата по закупуване на недвижими имоти от местни, чуждестранни физически или юридически лица, както и разрешаване на специфични спорове в областта на вещното право.

Адвокатите на Kantorite.bg имат дългогодишен опит и по арбитражни спорове във всички арбитражни съдилища в страната, сключване на арбитражни споразумения и извънсъдебно разрешаване на арбитражни дела, изготвяне на арбитражни клаузи, касаещи договори и т.н.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 
Вижте ни във Facebook