You Are here: Home Как да докажа авторските си права?

19 -February -2019

Как да докажа авторските си права?

 

Доказването на авторскоправните искове представлява сложен практически проблем, криещ много специфики, свързани с материалноправната уредба на авторските права и процесуалните способи за тяхната защита. Новият Граждански процесуален кодекс постави актуални предизвикателства пред гражданското правораздаване, които пречупени през призмата на материалния специален ЗАПСП поставят доста теоретични въпроси, чието отражение безспорно ще засегне практиката. Проследяването на част от тези тесни взаимовръзки и техния резултат ще са обект на настоящата статия.
Двете основни императивни норми в ЗАПСП, стоящи в основата на предмета на доказване в един авторскоправен спор са чл.2 и чл.6 от ЗАПСП. Първият текст визира постулата, касаещ възникването на авторското право. Законодателят е приел в чл.2 ЗАПСП, че авторското право върху произведенията на литературата, изкуството и науката възниква за автора със създаването на произведението. Т.е първата важна част от предмета на доказване в едно авторскоправно дело е кога е възникнало произведението като дата. Всичко това е свързано с конкретното времево начално идентифициране на точния момент, в който е настъпило обективирането на творбата в публичното пространство. В §2 от преходните и заключителни разпоредби на ЗАПСП е отбелязано, „че разгласяването на произведение” е довеждането на произведението със съгласието на неговия автор за първи път до знанието на неограничен брой лица, независимо от формата и начина, по който се осъществява това”. Как обаче да докажем кога точно е направено първото разгласяване на произведението, понеже понякога то съвпада със създаването на произведението, но в други случаи разгласяването става далеч след датата на създаването? Това може да се постигне чрез всички позволени гласни и писмени доказателства по ГПК.

 

По въпроси, свързани с доказването на авторски права, моля обърнете се към адвокат Атанас Костов.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Вижте ни във Facebook