You Are here: Home Как да регистрирам търговска марка?

19 -February -2019

Как да регистрирам търговска марка?

 

Търговската марка е отличителен знак, използван от едно физическо или юридическо лице, за да се определят пазарно продуктите или услугите му спрямо потребителите, както и за разграничаване на продукти или услуги от тези на трети лица. 

Търговската марка може да бъде обозначена със следните символи:

™ (нерегистрирана търговска марка - използвани за обозначаване на стоки или услуги, наложени в търговията като конкретен продукт)
® ( регистрирана търговска марка)

Търговската марка представлява обикновено име, дума, фраза, лого, символ, домейн, изображение или комбинация от тези елементи. Има и редица нетрадиционни марки, включващи категории като например цвят, мирис, или звук.

Как да регистрирате Вашата търговска марка? Това може да стане по три начина:
- подаване на заявка до българското Патентно ведомство, ако целите регистрация на национална търговска марка.
- подаване на заявка до OHIM, Аликанте – ако целите регистрацията на европейска търговска марка или т.нар СТМ(Community trade mark).
- подаване на заявка до международното бюро на СОИС, Женева(Световна организация по интелектуална собственост) – ако целите регистрация на международна търговска марка по Мадридската конвенция или Протокола към нея.


„Kantorite.bg” може да Ви консултира при регистрацията както на национална търговска марка, така и на европейска или международна търговска марка.

 

По въпроса за регистрация на търговска марка, моля обърнете се към адвокат Атанас Костов.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Вижте ни във Facebook