You Are here: Home

19 -February -2019

Адвокат Атанас Костов

ПДФПечатЕ-мейл

Адвокат Атанас Костов е учредител на проекта Kantorite.bg. Toй е завършил Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", специалност право през 1999г. с образователна степен магистър. Специализира в областта на гражданското право. Интелектуалната собственост го провокира от самото начало на кариерата му. В момента той е хоноруван преподавател по право на интелектуална собственост в ПУ "Паисий Хилендарски", като в същото време е и автор в издателска къща "Труд и право", гр.София, като в споменатото издание са публикувани над 50 негови статии в областта на интелектуалната собственост и по специално авторско право, търговска марка и нелоялна конкуренция. Адвокат Атанас Костов е представител по индустриална собственост №402 към Патентно ведомство на Република България. Господин Атанас Костов е европейски патентен адвокат( European patent attorney) в областта на търговските марки и промишлените дизайни към EUIPO(Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост), Аликанте, Испания, като официално е вписан в списъка на представителите по индустриална собственост към тази организация под №56838. 

Господин Атанас Костов е и европейски патентен адвокат (European trademark attorney) в областта на търговските марки и промишлените дизайни към ЕUIPO (Служба на ЕС за интелектуална собственост), като е официално вписан в списъка на представителите по индустриална собственост към тази организация под №56838.

В края на 2005г. адвокат Костов е поканен в работна група към законодателната комисия на Народното събрание на Република България под ръководството на доктор на юридическите науки г-н Георги Саракинов, в която са изготвени последните промени на Закон за авторското право и сродните му права. През същата година става автор и на електронния дайжест на издателска къща "Труд и право" гр.София, касаещ авторскоправните договори. По настоящем адвокат Атанас Костов е член на Консултативния съвет по въпроси, свързани с авторско право и интелектуалната собственост към Министерството на културата.

През месец ноември 2010г. адвокат Атанас Костов издаде първата си книга "Хипотези в авторското право. Теория и практика", публикувана от издателство "Фенея". Книгата е насочена към даване на практически насоки и полезни съвети не само по отношение на практикуващите юристи, но и към всички автори от различните артистични професии(музиканти, фотографи, актьори, художници, архитекти, компютърни специалисти и т.н), които желаят да получат по-пълна предства за способите за защита на техните авторски права.

През месец май 2011г. издателство "Сиела" пусна на пазара втората книга на адвокат Атанас Костов, под заглавието "Опозиция на търговска марка". Тази книга рaзглеждa нoвaтa прoцедурa зa oткaз нa региcтрaция нa oтнocителни ocнoвaния, влязлa в cилa c пocледните изменения нa ЗМГO (Зaкoн зa мaрките и геoгрaфcките oзнaчения) oт 10.03.2011 г. Нaпиcвaнетo нa книгaтa цели тя дa бъде прaктичеcки пoлезнa нa ширoк кръг oт юриcти, екcперти в Пaтентнoтo ведoмcтвo, предcтaвители пo индуcтриaлнa coбcтвенocт, търгoвcки cубекти, cтуденти и грaждaни, зa дa cе дaде пo-дoбрa яcнoтa oтнocнo възмoжнocтите зa превенция, кoитo дaвa oпoзициятa. Гoлямaтa чacт oт мaтериaлите в книгaтa предcтaвлявaт cинтез oт теoрия и прaктикa, предимнo нa EUIPO (Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост) и нa Cъдa нa еврoпейcките oбщнocти, глaвнo пoрaди липca нa нaциoнaлнa прaктикa зa мoментa, кaтo тoзи пoдхoд е избрaн, зa дa cе хвърли cветлинa върху cпецификите нa прoцедурaтa не caмo в нaциoнaлен, нo и в еврoпейcки мaщaб.

През 2012г. издателство "Фенея" публикува третата книга на адвокат Костов -"Интелектуалната собственост в интернет". Книгата се опитва да направи коментар и в същото време да предложи решения за справяне с проблемите, касаещи авторските праватърговските марки, домейните и другите бизнес идентификатори, които се използват в Интернет. Целта на автора е да увери читателя колко е важно в съвремието да се познават юридическите способи, касаещи интелектуалната собственост, които служат за превенция на онлайн бизнес моделите, както и тези, засягащи авторските права, базирани в интернет пространството. Значимостта на темата е свързана с чисто прагматични и търговски мотиви относно правилното структуриране и защита на онлайн предприемачеството. Книгата дава много примери от националната и международна съдебна практика по казуси относно правата на интелектуалната собственост в уеб пространството, посредством които става възможно да се визуализира коментираната тематика и тя да стане максимално достъпна не само за юристи, но и за бизнес средите, както и за представителите на творческите индустрии, без да има претенциите да предлага готови решения, но с опцията да даде насоки за размисъл относно справяне с аналогични казуси.

През май 2015г. издателство "Труд и право" пусна на пазара четвъртата книга на адв.Костов - "Търговските марки в интернет и авторските права в интернет пространството".Книгата представя детайлна проблематиката на интелектуалната собственост и нейната защита в интернет. Тя разглежда въпросите и предлага експертни решения на проблемите, свързани с авторските права, търговските марки, домейните и други бизнес идентификатори, които се използват в мрежата. Книгата коментира правната уредба и прави анализ на натрупаната съдебна практика както у нас, така и от Съда на Европейския съюз.

Като адвокат и патентен представител г-н Атанас Костов води едни от най-интересните и оспорвани дела в България, свързани с авторски права, търговски марки, промишлени дизайни и нелоялна конкуренция, които напрактика изграждат и съвременната съдебна практика в тази насока. Адвокат Костов е консултант в областта на авторското право и на "Фрии софтуер фондейшън" Европа (Free software foundation Europe), относно опън сорс системите под GPL (General public license) и сключваните във връзка с това лицензионни съглашения (договори).

Адвокат Атанас Костов има дългогодишен опит в процесуалното представителство пред Комисията за защита на конкуренцията(КЗК) и Върховен административен съд(ВАС), свързано със спорове, касаещи нелоялна конкуренция, оспорване на обществени поръчки, картелно право и споразумения, концентрация на стопанска дейност и монополно положение на пазара.

 

Адвокат Атанас Костов осъщестява своята дейност в офиса на Kantorite.bg в гр.Пловдив.

 

За контакти: 

Гр.Пловдив, ул. "žЦоко Каблешков" №10, ет.2

0888/915 215

е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Адвокат Атанас Костов владее англиийски, немски и руски език.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Вижте ни във Facebook