You Are here: Home

24 -March -2018

Публикации

Филтър по заглавие 

Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Може ли изпълнителното производство да бъде прекратено поради перемпция, ако между взискателя и длъжника е сключено споразумение, по което се извършва плащане? 205
2 Финансовите инструменти, касаещи криптовалутите. Структуриране на търговски дружества, опериращи с криптовалути. 154
3 Как новият “Общ европейски регламент за защита на личните данни” ще повлияе върху сделките с криптовалути и блокчейн технологията? 128
4 Практически проблеми свързани с иска по чл. 135 от ЗЗД в светлината на Тълкувателно дело № 2 от 2017г. по описа на ОСГТК на ВКС. 209
5 Новите моменти при провеждане на първото събрание на кредиторите. 247
6 Развод по исков ред. 488
7 Какво трябва да знаете, ако сте поръчител? 592
8 Интелектуална собственост и мода. Практически казуси и решения. 570
9 Определяне на общоизвестност на търговска марка. Процедура. 796
10 Може ли търговска марка да е обект на запор и продажба в изпълнителния процес? 665
11 Правен режим на картелните споразумения. 453
12 Авторски права във "Фейсбук". 484
13 Общи условия за сайт - как да ги напишем правилно? 445
14 Триизмерна търговска марка или промишлен дизайн? 409
15 Tълкувателно решение №4/2013 гр.София, 18.06.2014 год. 478
16 Съотнасяне между преклузиите при перемпция и общата погасителна давност относно задължения, произтичащи от договор, обезпечени със запис на заповед. 1058
17 Актуални въпроси на напускане на ООД от съдружник. 545
18 Тълкувателно решение №2/2013 на ВКС от 26 юни 2015г. 1451
19 Някои особености на вписването на прехвърляне на вземане, обезпечено с ипотека. 517
20 Деклариране и внасяне на данък върху недвижими имоти. 385

Страница 1 от 6

Вижте ни във Facebook