You Are here: Home

18 -January -2018

Публикации

Филтър по заглавие 

Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Практически проблеми свързани с иска по чл. 135 от ЗЗД в светлината на Тълкувателно дело № 2 от 2017г. по описа на ОСГТК на ВКС. 47
2 Новите моменти при провеждане на първото събрание на кредиторите. 124
3 Развод по исков ред. 366
4 Какво трябва да знаете, ако сте поръчител? 446
5 Интелектуална собственост и мода. Практически казуси и решения. 431
6 Определяне на общоизвестност на търговска марка. Процедура. 626
7 Може ли търговска марка да е обект на запор и продажба в изпълнителния процес? 536
8 Правен режим на картелните споразумения. 337
9 Авторски права във "Фейсбук". 364
10 Общи условия за сайт - как да ги напишем правилно? 325
11 Триизмерна търговска марка или промишлен дизайн? 306
12 Tълкувателно решение №4/2013 гр.София, 18.06.2014 год. 339
13 Съотнасяне между преклузиите при перемпция и общата погасителна давност относно задължения, произтичащи от договор, обезпечени със запис на заповед. 931
14 Актуални въпроси на напускане на ООД от съдружник. 414
15 Тълкувателно решение №2/2013 на ВКС от 26 юни 2015г. 1270
16 Някои особености на вписването на прехвърляне на вземане, обезпечено с ипотека. 400
17 Деклариране и внасяне на данък върху недвижими имоти. 278
18 "Закон за интелектуална собственост в интернет" в България? 457
19 Защо да имате български домейн е грешка или проблемите с интелектуалната собственост, касаещи разширението “.bg”. 808
20 Измененията на Гражданския процесуален кодекс относно исковия процес, заповедното и изпълнителното производство. 395

Страница 1 от 6

Вижте ни във Facebook