You Are here: Home

20 -July -2018

Публикации

Филтър по заглавие 

Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Констативен нотариален акт. 123
2 Договор за изработка. 137
3 Договор за поръчка. 55
4 Може ли изпълнителното производство да бъде прекратено поради перемпция, ако между взискателя и длъжника е сключено споразумение, по което се извършва плащане? 412
5 Финансовите инструменти, касаещи криптовалутите. Структуриране на търговски дружества, опериращи с криптовалути. 284
6 Как новият “Общ европейски регламент за защита на личните данни” ще повлияе върху сделките с криптовалути и блокчейн технологията? 255
7 Практически проблеми свързани с иска по чл. 135 от ЗЗД в светлината на Тълкувателно дело № 2 от 2017г. по описа на ОСГТК на ВКС. 406
8 Новите моменти при провеждане на първото събрание на кредиторите. 371
9 Развод по исков ред. 635
10 Какво трябва да знаете, ако сте поръчител? 747
11 Интелектуална собственост и мода. Практически казуси и решения. 778
12 Определяне на общоизвестност на търговска марка. Процедура. 1014
13 Може ли търговска марка да е обект на запор и продажба в изпълнителния процес? 852
14 Правен режим на картелните споразумения. 574
15 Авторски права във "Фейсбук". 633
16 Общи условия за сайт - как да ги напишем правилно? 563
17 Триизмерна търговска марка или промишлен дизайн? 548
18 Tълкувателно решение №4/2013 гр.София, 18.06.2014 год. 672
19 Съотнасяне между преклузиите при перемпция и общата погасителна давност относно задължения, произтичащи от договор, обезпечени със запис на заповед. 1229
20 Актуални въпроси на напускане на ООД от съдружник. 736

Страница 1 от 6

Вижте ни във Facebook